APC Botoșani este Promotor al voluntariatului la nivel național

Ca urmare a finalizării procesului de selecție, Secretariatului General al Guvernului a făcut cunoscută lista organizațiilor promotoare din ediția a II-a a Programului „Promotorii Voluntariatului în România” – 2021.

Între cele 19 organizații selectate se numără și Asociația pentru Protecția Consumatorilor (APC) Botoșani. SCOPUL PROGRAMULUI este creșterea gradului de susținere a voluntariatului de către autoritățile publice locale.

OBIECTIVUL PRINCIPAL: Sprijinirea dezvoltării capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale, prin stimularea parteneriatului dintre administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale din domeniul voluntariatului pentru încurajarea activităților și demersurilor realizate de către acestea la nivel central și local, în beneficiul comunităților locale.

Programul se desfășoară pe parcursul anului 2021 sub patronajul Guvernului României, împreună cu organizațiile neguvernamentale – promotoare ale voluntariatului și în parteneriat cu structurile asociative ale autorităților publice locale din România, după cum urmează: Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.

Luni, 15 martie 2021, are loc prima întâlnire a promotorilor, în format online, pentru detalierea activităților-cadru, a temelor de dezbatere, a responsabilităților și a termenelor pentru activitățile propuse.