Siguranța în școli:prevenirea situațiilor de urgență în unitățile de învățământ

Siguranța copiilor este prioritară, iar odată cu începerea noului an școlar, pe timpul cursurilor, atât cadrele didactice, cât și elevii trebuie să acorde o atenție deosebită respectării normelor de prevenire a situațiilor de urgență

Producerea unui astfel de eveniment într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe grave. De la folosirea incorectă a aparaturii electrice, a sistemelor de încălzire, până la fumatul în incinta clădirilor, care este interzis, toate pot provoca incendii și de aceea este necesară cunoașterea unor reguli de apărare împotriva incendiilor, în unităţile de învăţământ.

Măsurile minimale vizează personalul unităților școlare, dar și elevii și se referă la:

–        verificarea instalațiilor electrice și de încălzire, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, înainte de începerea școlii, de către personal autorizat și eliminarea defecţiunilor constatate;

–        asigurarea necesarului de stingătoare, conform prevederilor normelor în vigoare;

–        stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu, precum și a măsurilor de informare și cunoaștere a acestuia de către elevi, personalul didactic și auxiliar;

–        verificarea, înainte de sezonul rece, a sobelor cu/fară acumulare de căldură şi a coşurilor pentru evacuarea fumului, pentru a elimina eventualele defecţiuni şi a asigura buna funcţionare a acestora;

–        menținerea liberă a căilor de evacuare și salvare din unitățile de învățământ (coridoare, scări, ieșiri), astfel încât să poată fi folosite în orice moment. Lățimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea diverselor obiecte;

–        asigurarea accesului la hidranţi, la mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc., pentru o intervenție rapidă;

–        asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi a bunurilor din clădire;

–        instruirea elevilor în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu;

–        afişarea instrucţiunilor pe care elevii şi profesorii trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare;

–        golirea coşurilor de gunoi în locurile special destinate, în afara construcţiilor, la încheierea activităţilor didactice;

–        oprirea aparatelor / sistemelor de ventilaţie / climatizare locală, a iluminatului artificial, a alimentării cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc., la terminarea programului de lucru, cu excepția sistemelor/instalațiilor cu rol de ssecuritate la incendiu ;

–        respectarea interdicției privind fumatul în incinta construcţiilor de învăţământ.

Sfaturi pentru elevi, în caz de incendiu:

1. Anunțați incidentul primului adult pe care îl întâlniți.

2. Păstraţi-vă calmul!

3. Părăsiți clădirea sub supravegherea și îndrumarea unui cadru didactic.

4. Urmaţi căile de evacuare marcate. Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua ghiozdanele sau alte obiecte de valoare! Viaţa dumneavoastră este mai importantă!

5. Când aţi ajuns în curte, îndreptaţi-vă spre locul de adunare marcat corespunzător. Aici cadrele didactice fac prezenţa.

6. Aşteptaţi intervenția pompierilor!