Ajutor de maximum 200.000 de lei pentru afaceri noi

La mijlocul acestei săptămâni, Guvernul a aprobat un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează „stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii“. Practic, proiectul de ordonanţă de urgenţă vizează Programul Start-up Nation România. Programul urmează să ofere finanţări firmelor mici şi mijlocii (IMM) noi, care se vor înfiinţa după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgentă.

„Start-upurile solicitante vor putea primi ajutoare de la stat de pana la 200.000 de lei, circa 44.000 Euro fiecare, finanţate 100% de Guvern. Singura condiţie este angajarea a minim două persoane cu contract valabil cel puţin trei ani” –  a arătat Dan nechifor, prefectul judeţului Botoşani.

Practic, antreprenorii nu vor mai fi nevoiţi să contribuie şi ei la investiţie, ca în programele de până acum, finanţate de la bugetul de stat. Autoritatea care va gestiona acest program este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Potrivit schiţei de buget pentru acest minister, Programul Start-up Nation România va beneficia în anul 2017 de un buget de 500 milioane lei, însă sunt prevăzute şi credite de angajament care pot duce cheltuielile la limita a 1,7 miliarde de lei. Astfel, în acest an, Guvernul îşi propune să finanţeze 10.000 de start-upuri în program.

Cine va putea lua banii de la stat

Conform Ordonanţei de Urgenţă, firmele beneficiare ale Programului „Start-up Nation – România” sunt intreprinderile înfiinţate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţea, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Firmele beneficiare vor trebui să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă minim doi salariaţi la momentul depunerii cererii de decont şi să-i menţină în activitate cel puţin trei ani începând cu anul următor plaţii ajutorului de minimis.

Cu banii de la stat, societăţile vor putea achiziţiona „echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale“. Mai pot cumpăra aparate şi instalaţii, autoutilitare, pot face investiţii în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software pentru comerţul online, echipamente IT tehnică de calcul. Se mai pot achiziţiona spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii, dar şi mobilier. Se pot realiza pagini web pentru prezentarea activităţii şi a produselor, inclusiv „pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului financiar nerambusabil, în limita maximă a 10.000 lei“. Banii mai pot fi folosiţi pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, dar şi pentru consultanţa necesară întocmirii documentaţiei în vederea finanţării, dar aceste costuri din urmă nu pot fi mai mari de 8.000 de lei, fără TVA.