4.655 persoane angajate prin intermediul AJOFM Botoșani

În perioada ianuarie-septembrie 2021, ca urmare a serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de AJOFM Botosani, 4.655 persoane au fost încadrate în muncă, dintre care 1.870 femei. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 2.037 au peste 45 de ani, 709 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 601 au între 25 și 35 de ani, iar 1.308 sunt tineri sub 25 de ani (din care 1.308 tineri NEETs).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2.172 provin din mediul urban, iar 2.483 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale – 1.601 (34,39%), urmate de cele cu învățământ profesional – 1.093 (23,48%). Numărul celor cu învățământ gimnazial este de 1.012 persoane, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 343 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 7.570.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botosani, puteți accesa www.anofm.ro.